JugSport.net

sportski portal južne Srbije

BOBAN PEJIĆ PONOVO PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Lebane: Danas je u holu Doma Kulture u Lebanu održana izborna Skupšrina opštine Lebane koja se sastojala iz osam tačaka dnevnog reda.

1.Razmatranje izveštaja opštinske izborne komisije opštine Lebane o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Lebane održanim 17.12. 2023 god. I ponovljenim n ajednom biračkom mestu 30.12. 2023 godine.

2.Obrazovanje Verifikacinog odbora

3.Razmatranje izveštaja verifikacionog odbora

4.Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Lebane

5.Polaganje zakletve

Izbor predsednika Skupštine opštine Lebane
Postavljanje sekretara Skupštine opštine Lebane
8. Izbor članova Odbora za administrativno- mandatna pitanja

 

Prvi za govornicom se pojavio Goran Jović poverenik SNS za Lebane koji je rekao: Određen sam da do izbora predsednika Skupštine presedavam sednicom, ma da će mi pomagati sekretar Skupštine iz predhodnoig saziva Bratislav Islamović i najmlađi kandidat za odbornika Darko Stanković. Molim Skupštinsku službu da utvrdi tačan broj kandidata za odbornika a to su:

Ivan Bogdanović, Goran Lazarević, Goran Jović, Tanja Živković, Nataša Stojanović, Ljuljana Pantović, Snežana Stanković, Dragan Stanković Sunčica Smiljković, Marko Tošić, Slobodan Pejić, Sandra Mitrović, Lazar Trajković Jovan Jović, Svetislav Pavlović, Dragan Stanković, Bojan Marjanović, Miloš Pešić, Sndra Mladenović, Dragan Jović (neprisutan),

Srđan Jović(neprisutan) Dragan Vukadinović ( neprisutan), Srđan Gavrilović, Vinka Dodić, Aleksandar Stevanović, Dejan Kostić, Jugoslav Trajković, Katarina Veselinović, Goran Janjić, Goran Mihajlović, Igor Stefanović.Prisutno 27 kandidata od 31 odbornika, smatram da je prisutan dovaoljan broj kandidata

za odbornike za rad i odlučivanje. Potom je stavio na glasanje usvajanje dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen od strane kandidata za odbornika izmena nije bilo.

Lebane: Danas je u holu Doma Kulture u Lebanu održana izborna Skupšrina opštine Lebane koja se sastojala iz osam tačaka dnevnog reda.

1.Razmatranje izveštaja opštinske izborne komisije opštine Lebane o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Lebane održanim 17.12. 2023 god. I ponovljenim n ajednom biračkom mestu 30.12. 2023 godine.

2.Obrazovanje Verifikacinog odbora

3.Razmatranje izveštaja verifikacionog odbora

4.Donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Lebane

5.Polaganje zakletve

Izbor predsednika Skupštine opštine Lebane
Postavljanje sekretara Skupštine opštine Lebane
8. Izbor članova Odbora za administrativno- mandatna pitanja

Prvi za govornicom se pojavio Goran Jović poverenik SNS za Lebane koji je rekao: Određen sam da do izbora predsednika Skupštine presedavam sednicom, ma da će mi pomagati sekretar Skupštine iz predhodnoig saziva Bratislav Islamović i najmlađi kandidat za odbornika Darko Stanković. Molim Skupštinsku službu da utvrdi tačan broj kandidata za odbornika a to su:

Ivan Bogdanović, Goran Lazarević, Goran Jović, Tanja Živković, Nataša Stojanović, Ljuljana Pantović, Snežana Stanković, Dragan Stanković Sunčica Smiljković, Marko Tošić, Slobodan Pejić, Sandra Mitrović, Lazar Trajković Jovan Jović, Svetislav Pavlović, Dragan Stanković, Bojan Marjanović, Miloš Pešić, Sndra Mladenović, Dragan Jović (neprisutan), Srđan Jović(neprisutan) Dragan Vukadinović ( neprisutan),

Srđan Gavrilović, Vinka Dodić, Aleksandar Stevanović, Dejan Kostić, Jugoslav Trajković, Katarina Veselinović, Goran Janjić, Goran Mihajlović, Igor Stefanović.Prisutno 27 kandidata od 31 odbornika, smatram da je prisutan dovaoljan broj kandidata za odbornike za rad i odlučivanje. Potom je stavio na glasanje usvajanje dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen od strane kandidata za odbornika izmena nije bilo.

Po prvoj tačci dnevnog reda izvestilac je Zlatko Nedeljković predsednik Izborn ekomisije koji je došao za godornicom i rekao: Opštinska Izborna komisija podnosiizveštaje optini Lebane o održanim Izborima 17.12. 2023 i ponovljenim 30.12. 2023 godine na jednom biračkom mestu. Opštinska Izborna Komisija je 3 janura 2024 godine, podnela ukupni izveštaj o proteklim Izborima, i utvrdila sledeće rezultate: Broj biračkih mesta 62, broj upisanih birača 16792,

broj izašlih birača 11.206, broj birača koji su glasali 12,205, broj nevažećih glasačkih listića 365, broj biračkih listića 11, 860, lisata Lebane nesme da stane- Aleksandar Vučić 7,119 glasova, u procentića 61, 29,, posto, drga lista je bila lista Ivica Dačić broj dobivenih glasova 2, 264, procent 19, 09, broj mandata dobivenih je ukupno 6 odbornika, treća lista je lista dr. Jugoslav Trajković koj aje dobila 1.100 glasova, procentualno 9,27, broj odbornika tri, i četvrta lisata je bila dr. Goran Janjić koja je dobila 730 procentualno 6,01, broij mandata koji su osvojili su dva odbornika, osale stranke koje su izašle na izbore dobili su 664 glasova i dobrili su jedan mandat.

Na sednici održanoj 10 janura 2024 doneta je rešenje o broju odborničkih mandata Lista Lebane nesme da stane- Aleksandar Vučić su dobili sledeći kandidati Ivan Bogdanović, Goran Lazarević, Tanja Živković, Marinko Jović, Nataši Stojanović, dr. Sunčici Smiljković, Marko Tošić .Boban Pejić, Stranoje Mitroviću, Lazaru Cakiću, Svetislavu Pavloviću,Jovanu Joviću, Draganu Stankoviću, Oliveri Pantović, Snežani Stanković, Darku Stankoviću, Bojanu Marjanoviću, Milošu Pešiću i Tanji Mladenović. Izborna lista Ivica dačić mandati se dodeljuju sledećim odbornicima Draganu Joviću, Srđanu Joviću, Dragani Docić- Kostadinović, Srđanu Gavriloviću, sa izborn eliste dr Jugoslav Trajković mandati se dodeljuju sledećim odbornicima Dejanu Kostiću, Jugoslavu Trajkoviću i Katarini Veselinović.

Iliki Dodić i Aleksandru Stevanoviću, sa izborne lisete dr. Goran Najić madati se dodeljuju sledećim odbornicima Goranu Janjiću i Goranu Mihajloviću. I za ostale straneke koje su učestvovale kao manjina mandat se dodeljuje Igoru Stefanoviću.. PO ovoj tačci dnevnog reda za diskusiju se javio predsednik opštine Ivan Bogdanović koji je između ostalog rekao da Vlada Srbije daje prioritet Lebanu i da mu posvećuje pažnju. Postoji mogućnost da doživimo istoriski trenutak da sednica Vlade Srbije bude održana u Lebanu, zahvaljujući ljudima koji su dali podršku na izborima mi smo tu stojimo im na raspolaganju, da im pomognemo uvek kad ustreba. Moramo da radimo još više da bismo dobili poverenje stranke i napredovali u boljitak građana Lebana. Takođe je reko i o reci Jablanici koja nije očišćena do kraja ali biće i to urađeno. Takođe projekat izgradnje pijaci čiji je projekat vrednosti 85 miniona dinara. Takođe izgradnja centra za posetioce Caričinog grada, jedan vredan obejkat koji treba biti završen na proleće. Veliku perpektivu daje predsednik Aleksandar Vučić Caričinom gradu i samom Lebanu.
Za usvajanje izveštaja opštinske komisije glasali su 23 odbornika 2 protiv i 1 uzdržan.

ZA verifikacijunu komisiju predloženi su Dragan Stanković (SNS) dr.Goran Mihajlović ( Goran Janjić), Svetislav Pavlović (SNS) koji su većinom iazbrani. Koji su potvrdili da ima većinu za dalji rad Skupštine.

Ispred verifikacionog odbrora obratio se Svetislav Pavlović koji je rekao da su svi podaci tačni odbornicima istovetni i podaci

Pod tačkom pet odbornici su položili svečanu zakletvu da će časno i pošteno služiti narodu i da će časno i pošteno izvršavati svoju dužnost u korist građanja.

Na predlog predsednika opštine Ivana Bogdanovića predložen je za predseda Skupštine opštine Boban Pejić koji je tu dužnost obavlja i u predhodnom mandatu. Pošto drugih predloga nije bilo predlog je stavljen na glasanje i većinom glasova sa 23 za izbor Pejića za predsednika Skupštine opštine Lebane je prihvaćen.

Potom se izabrani predsednik Boban Pejić pojavio za govornicom gde je između ostalog rekao: da će svoju dužnost obavljati savesno kako je obavljao i u predhodnom mandatu i da će se truditi još bolje.

Za Sekretara Skupštine opštine Lebane izabran je ponovo Bratislav Islamović koji je u predhodnom mandatu savesno i odgovorno radio taj posao, pa svi veruju da će tako biti i u ovom mandatu.

Na kraju su svoje mandate iz opravdanih ratloga povukli Tanja Živković i Nataša Stojanović obe iz stranke SNS.

Na kraju se za govornicom pojavio Igor Stefanović odbornik opozicij ekoji je poželeo uspešan rad stranci koja je dobila, i da trebaju da se slažu i poštuju bez obzira na političko opredeljenje, da nije zadovoljan kako su izbori protekli ali kavi takvi poštuje većinu i podsetio ko je sagradio crkvu u Lebane taj velelpi hram, da to potiče iz njegove sadašnje stranke.

Po prvoj tačci dnevnog reda izvestilac je Zlatko Nedeljković predsednik Izborn ekomisije koji je došao za godornicom i rekao: Opštinska Izborna komisija podnosiizveštaje optini Lebane o održanim Izborima 17.12. 2023 i ponovljenim 30.12. 2023 godine na jednom biračkom mestu. Opštinska Izborna Komisija je 3 janura 2024 godine, podnela ukupni izveštaj o proteklim Izborima, i utvrdila sledeće rezultate: Broj biračkih mesta 62, broj upisanih birača 16792, broj izašlih birača 11.206, broj birača koji su glasali 12,205, broj nevažećih glasačkih listića 365, broj biračkih listića 11, 860, lisata Lebane nesme da stane- Aleksandar Vučić 7,119 glasova, u procentića 61, 29,, posto, drga lista je bila lista Ivica Dačić broj dobivenih glasova 2, 264, procent 19, 09, broj mandata dobivenih je ukupno 6 odbornika, treća lista je lista dr. Jugoslav Trajković koj aje dobila 1.100 glasova, procentualno 9,27, broj odbornika tri, i četvrta lisata je bila dr. Goran Janjić koja je dobila 730 procentualno 6,01, broij mandata koji su osvojili su dva odbornika, osale stranke koje su izašle na izbore dobili su 664 glasova i dobrili su jedan mandat.

Na sednici održanoj 10 janura 2024 doneta je rešenje o broju odborničkih mandata Lista Lebane nesme da stane- Aleksandar Vučić su dobili sledeći kandidati Ivan Bogdanović, Goran Lazarević, Tanja Živković, Marinko Jović, Nataši Stojanović, dr. Sunčici Smiljković, Marko Tošić .Boban Pejić, Stranoje Mitroviću, Lazaru Cakiću, Svetislavu Pavloviću,Jovanu Joviću, Draganu Stankoviću, Oliveri Pantović, Snežani Stanković, Darku Stankoviću, Bojanu Marjanoviću, Milošu Pešiću i Tanji Mladenović. Izborna lista Ivica dačić mandati se dodeljuju sledećim odbornicima Draganu Joviću, Srđanu Joviću, Dragani Docić- Kostadinović, Srđanu Gavriloviću, sa izborn eliste dr Jugoslav Trajković mandati se dodeljuju sledećim odbornicima Dejanu Kostiću, Jugoslavu Trajkoviću i Katarini Veselinović. Iliki Dodić i Aleksandru Stevanoviću, sa izborne lisete dr. Goran Najić

madati se dodeljuju sledećim odbornicima Goranu Janjiću i Goranu Mihajloviću. I za ostale straneke koje su učestvovale kao manjina mandat se dodeljuje Igoru Stefanoviću.. Po ovoj tačci dnevnog reda za diskusiju se javio predsednik opštine Ivan Bogdanović koji je između ostalog rekao da Vlada Srbije daje prioritet Lebanu i da mu posvećuje pažnju. Postoji mogućnost da doživimo istoriski trenutak da sednica Vlade Srbije bude održana u Lebanu, zahvaljujući ljudima koji su dali podršku na izborima mi smo tu stojimo im na raspolaganju, da im pomognemo uvek kad ustreba. Moramo da radimo još više da bismo dobili poverenje stranke i napredovali u boljitak građana Lebana. Takođe je reko i o reci Jablanici koja nije očišćena do kraja ali biće i to urađeno. Takođe projekat izgradnje pijaci čiji je projekat vrednosti 85 miniona dinara. Takođe izgradnja centra za posetioce Caričinog grada, jedan vredan obejkat koji treba biti završen na proleće. Veliku perpektivu daje predsednik Aleksandar Vučić Caričinom gradu i samom Lebanu.

Za usvajanje izveštaja opštinske komisije glasali su 23 odbornika 2 protiv i 1 uzdržan.

ZA verifikacijunu komisiju predloženi su Dragan Stanković (SNS) dr.Goran Mihajlović ( Goran Janjić), Svetislav Pavlović (SNS) koji su većinom iazbrani. Koji su potvrdili da ima većinu za dalji rad Skupštine.

Ispred verifikacionog odbrora obratio se Svetislav Pavlović koji je rekao da su svi podaci tačni odbornicima istovetni i podaci

Pod tačkom pet odbornici su položili svečanu zakletvu da će časno i pošteno služiti narodu i da će časno i pošteno izvršavati svoju dužnost u korist građanja.

Na predlog predsednika opštine Ivana Bogdanovića predložen je za predseda Skupštine opštine Boban Pejić koji je tu dužnost obavlja i u predhodnom mandatu. Pošto drugih predloga nije bilo predlog je stavljen na glasanje i većinom glasova sa 23 za izbor Pejića za predsednika Skupštine opštine Lebane je prihvaćen.

Potom se izabrani predsednik Boban Pejić pojavio za govornicom gde je između ostalog rekao: da će svoju dužnost obavljati savesno kako je obavljao i u predhodnom mandatu i da će se truditi još bolje.

Za Sekretara Skupštine opštine Lebane izabran je ponovo Bratislav Islamović koji je u predhodnom mandatu savesno i odgovorno radio taj posao, pa svi veruju da će tako biti i u ovom mandatu.

Na kraju su svoje mandate iz opravdanih ratloga povukli Tanja Živković i Nataša Stojanović obe iz stranke SNS.

Na kraju se za govornicom pojavio Igor Stefanović odbornik opozicij ekoji je poželeo uspešan rad stranci koja je dobila, i da trebaju da se slažu i poštuju bez obzira na političko opredeljenje, da nije zadovoljan kako su izbori protekli ali kavi takvi poštuje većinu i podsetio ko je sagradio crkvu u Lebane taj velelpi hram, da to potiče iz njegove sadašnje stranke.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print

Možda ste propustili