JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Fudbal

Fudbal

SA LOPTOM OD MALIH NOGU

LUKA TMUŠIĆ – 2012 god. Prvi moj sagovornik n apredstavljanju telanata u FK jablanici bio

Fudbal

TALENAT KOJI TREBA IZBUSITI

BOGDAN RADOJEVIĆ- 2014 god Medveđa: Poslednji moj sagovornik pre nego što čujemo i samog trenera

Fudbal

PO UGLEDU NA OCA I BRAĆE

NDZUL SAHITI- 2011 god. Medveđa: Endzul Sahiti momak iz Sijarisnke banje, koji za svaki trenig