Успостављање Јединственог управног места у Општинској управи општине Медвеђа

Jединствено управно место (ЈУМ) је институт предвиђен чланом 42. Закона о општем управном поступку (“Сл. Гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018), са циљем да се грађанима и привреди олакша поступак прибављања документације, остваривања права, као и да се управни послови које обавља један или више различитих органа обједине, на начин који би странци омогућио лакше и ефикасније остваривање њеног права или у овом случају да се странка информише о могућности да оствари права у складу са законом.

У Општинској управи општине Медвеђа успостављена су следећа Јединствена управна места:

– Јединствено управно место за административне поступке “Признавање права на дечији додатак” и “Стицање статуса енергетски угроженог купца”,

– Јединствено управно место за административне поступке “Упис чињенице смрти у матичне књиге умрлих” и “Промена података о пореском обвезнику у евиденцији локалне пореске администрације”,

– Јединствено управно место за административне поступке “Промена личног имена” и “Ажурирање личних података пореског обвезника у службеној евиденцији локалне пореске администрације”

Oсновна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и управе и јединствена приступна тачака. Јединствено управно место није ништа друго него један шалтер, једна канцеларија или е-портал путем којих се грађани обраћају управи када имају потребу да заврше неки посао и тако остваре неко своје право.

 

V. Stevanović
Počeo davne 1995. u radiju "Caričin Grad" Lebane kao reporter, kasnije kao radio komentator u RTV "Belami" Niš . Prva pisana medijska kuća su Niške "Narodne novine" i časopis "Ribolovac". Radio za Radio Niš i TV Leskovac. Stalni dopisnik "Sportskog Žurnala" i glavni urednik Sportskog portala "Jugsport.net".
https://jugsport.net