JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Potpisani ugovori između agencije i angažovanih negovateljica na projektu

Veći deo staračkog stanovništva opštine Medveđe živi na granici ili ispod granice siromaštva, a Centar za socijalni rad nema uvek mogućnosti da pomogne, s obzirom na zakonske kriterijume kojima su izloženi korisnici usluga socijalne zaštite.

Ovi podaci nametnuli su lokalnoj samoupravi opštine Medveđa kao jedan od prioritetnih zadataka, uvođenje inicijalne usluge ”Pomoć u kući za stara lica”, koja se realizuje na teritoriji opštine Medveđa još od 2008. godine kada je usluga obuhvatala 35  korisnika.

Projektom “Pomoć u kući za odrasla lica sa invaliditetom i stara lica – Dobra dela za naša sela” biće obuhvaćeno 70 direktnih korisnika. Dosadašnju uslugu pomoć u kući pružale su četiri gerontodomaćice. Projektom “Pomoć u kući za odrasla lica sa invaliditetom i stara lica – Dobra dela za naša sela” angažovane su još dve negovateljice, s obzirom na povećan broj korisnika. Kako bi ova usluga bila pružana i korisnicima na terenu, angažovana su i 2 vozača iz reda nezaposlenih lica sa tržišta rada.

Danas je u Skupštiskoj sali potpisan ugovor između NIVEUS TIM – agencije za pružanje usluga socijalne zaštite bez smeštaja, i 6 negovateljica i 2 vozača, koji će biti angažovani na projektu. Koordinator agencije “Niveus tim” iz Gornjeg Milanovca, Milan Tadić je istakao da angažovane gerontodomaćice poseduju neophodne licence i sertifikate za obavljanje poslova iz oblasti socijalne zaštite.

Usluga će se pružati na teritoriji opštine Medveđa i to u naseljenim mestima: Negosavlje, Bučumet, Sponce, Gurgutovo, Rujkovac, Tulare, Lece, Mrkonje, Medevce, Maćedonce, Vrapce, Bogunovac, Borovac, Pusto Šilovo, Retkocer i Crni Vrh kao i u gradskom centru Medveđe.

“Projekat ima za cilj poboljšanje kvaliteta života starih i iznemoglih lica koja žive u najudaljenijim brdsko-planinskim selima opštine Medveđa. Stari koji žive u seoskim sredinama, ostavljeni na milost i nemilost svojoj sudbini. Dodatno ih muče bolesti i nemogućnost da obezbede sebi adekvatno lečenje i negu. Veliki broj staračkih domaćinstava i invalidnih lica živi udaljeno i do 26 km u jednom pravcu od zdravstvenih i drugih institucija. Zato je naša ideja da pomognemo ovoj kategoriji stanovništva  koliko smo u mogućnosti i olakšamo im život u trećoj deceniji” – istakao je predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić.

Sporazumom o partnerstvu između opštine Medveđa i Centra za socijalni rad Medveđa koji je potpisan u prethodnom periodu, definisane se uloge i dužnosti partnera u implementaciji projekta.