Потписани уговори између агенције и ангажованих неговатељица на пројекту

Већи део старачког становништва општине Медвеђе живи на граници или испод границе сиромаштва, а Центар за социјални рад нема увек могућности да помогне, с обзиром на законске критеријуме којима су изложени корисници услуга социјалне заштите.

Ови подаци наметнули су локалној самоуправи општине Медвеђа као један од приоритетних задатака, увођење иницијалне услуге ”Помоћ у кући за стара лица”, која се реализује на територији општине Медвеђа још од 2008. године када је услуга обухватала 35  корисника.

Пројектом “Помоћ у кући за одрасла лица са инвалидитетом и стара лица – Добра дела за наша села” биће обухваћено 70 директних корисника. Досадашњу услугу помоћ у кући пружале су четири геронтодомаћице. Пројектом “Помоћ у кући за одрасла лица са инвалидитетом и стара лица – Добра дела за наша села” ангажоване су још две неговатељице, с обзиром на повећан број корисника. Како би ова услуга била пружана и корисницима на терену, ангажована су и 2 возача из реда незапослених лица са тржишта рада.

Данас је у Скупштиској сали потписан уговор између НИВЕУС ТИМ – агенције за пружање услуга социјалне заштите без смештаја, и 6 неговатељица и 2 возача, који ће бити ангажовани на пројекту. Координатор агенције “Нивеус тим” из Горњег Милановца, Милан Тадић је истакао да ангажоване геронтодомаћице поседују неопходне лиценце и сертификате за обављање послова из области социјалне заштите.

Услуга ће се пружати на територији општине Медвеђа и то у насељеним местима: Негосавље, Бучумет, Спонце, Гургутово, Рујковац, Туларе, Леце, Мркоње, Медевце, Маћедонце, Врапце, Богуновац, Боровац, Пусто Шилово, Реткоцер и Црни Врх као и у градском центру Медвеђе.

“Пројекат има за циљ побољшање квалитета живота старих и изнемоглих лица која живе у најудаљенијим брдско-планинским селима општине Медвеђа. Стари који живе у сеоским срединама, остављени на милост и немилост својој судбини. Додатно их муче болести и немогућност да обезбеде себи адекватно лечење и негу. Велики број старачких домаћинстава и инвалидних лица живи удаљено и до 26 км у једном правцу од здравствених и других институција. Зато је наша идеја да помогнемо овој категорији становништва  колико смо у могућности и олакшамо им живот у трећој деценији” – истакао је председник општине Медвеђа, др Небојша Арсић.

Споразумом о партнерству између општине Медвеђа и Центра за социјални рад Медвеђа који је потписан у претходном периоду, дефинисане се улоге и дужности партнера у имплементацији пројекта.

V. Stevanović
Počeo davne 1995. u radiju "Caričin Grad" Lebane kao reporter, kasnije kao radio komentator u RTV "Belami" Niš . Prva pisana medijska kuća su Niške "Narodne novine" i časopis "Ribolovac". Radio za Radio Niš i TV Leskovac. Stalni dopisnik "Sportskog Žurnala" i glavni urednik Sportskog portala "Jugsport.net".
https://jugsport.net