JugSport.net

sportski portal južne Srbije

OPŠTINA MEDVEĐA Opštinski štab za vanredne situacije

Na osnovu čl.41. st.4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ 87/18)  Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Medveđa 07br.217-53/2020 od 27.11.2020. godine, i Predloga mera  Zavoda za javno zdravlje Leskovac br.4260 od 27.11.2020. godine, Štab za vanredne situacije opštine Medveđa, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u opštini Medveđa, a na sednici održanoj 27. novembra 2020. godine, donosi

 

 

N A R E D B U

1. PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA rad Predškolske ustanove „Mladost“ Medveđa. Privremena obustava rada počinje od 30.11.2020. godine i trajaće do poboljšanja epidemiološke situacije u navedenoj ustanovi.

2.      OGRANIČAVA SE radno vreme pružanja ugostiteljskih usluga na način:

–          Usluge se neće pružati od 18,00 časova do 06,00 časova narednog dana,

–          Diskoteke i klubovi u zatvorenom prostoru u kojima gosti stoje, kreću se ili igraju uz muziku mogu da rade samo u statičnom režimu (stolovi sa mestima za sedenje).

 

3.      NALAŽE SE JKP „Obnova“ Medveđa i upravnicima stambenih zajedica u stambenim zgradama da obezbede najmanje jednom dnevno vršenje dezinfekcije zajedničkih prostorija i više puta dnevno dezinfekciju rukohvata, kvaka, prekidača, dugmadi u liftu i dr.

 

4.      NALAŽE SE JKP „Obnova“ Medveđa pojačana dezinfekcija javnih površina, posebno u delu oko zdravstvenih ustanova, škola, pijace, javnih preduzeća i drugih mesta sa većom frekvencijom ljudi.

 

5.      NALAŽE SE obavezno korišćenje zaštitne maske na pijacama a obaveza se odnosi na prodavce, kupce i radnike pijace. Obavezuje se JKP „Obnova“ Medveđa da se stara o poštovanju navedene mere.

6.      NALAŽE SE kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama na teritoriji opštine Medveđa da svoj rad organizuju uz sprovođenje svih propisanih mera zaštite.

 

7.      NALAŽE SE obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu, redovno provetravanje i dezinfekcija vozila. Licima bez zaštitne maske zabranjuje se ulaz u vozila javnog prevoza. Broj i raspored putnika u vozilu mora biti takav da omogućava propisanu udaljenost.

 

8.      NALAŽE SE vozačima taksi vozila da obavezno koriste zaštitne maske i rukavice, kao i često provetravanje i dezinfekcija vozila. Zabranjen je ulaz putnika u taksi vozilo bez maske.

 

9.      NALAŽE SE rigorozno pridržavanje svih mera, preporuka i instrukcija datih od strane Republičkog kriznog štaba i resornih ministarstava  u vreme trajanja epidemije zarazne bolesti KOVID 19 u svim radnim organizacijama na teritoriji opštine Medveđa.

 

10.  NALAŽE SE Opštinskoj upravi opštine Medveđa, Odseku za inspekcijske poslove da u saradnji sa Republičkim inspekcijskim organima i Ministarstvom unutrašnjih poslova, vrši rigoroznu  kontrolu sprovođenja gore navedenih mera  i o tome izveštava Štab za vanredne situacije opštine Medveđa.

 

Naredbu oglasiti u lokalnim sredstvima informisanja i na zvaničnoj internet stranici opštine Medveđa.

DOSTAVITI:

–          PU „Mladost“ Medveđa

–          Opštinskoj upravi opštine Medveđa, Odseku za inspekcijske poslove,

–          JKP „Obnova“ Medveđa

–          a/a

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJA

 

KOMANDANT ŠTABA

Dr Nebojša Arsić