О Д Л У К У којом се одређују превентивне мере против епидемије КОВИД-19 за период од 06.јула до 19. Јула 2020. Године

1.      Сви грађани су обавезни да користе маску у затвореном простору и да то чине на потпуно исправан начин, уз одржавање минималне дистанце од 2 метра.

2.      У јавном превозуу обавезно је коришћење заштитне маске. Забрањује се улазак у возило лицима која немају постављену заштитну маску. Превозник је дужан да врши редовно проветравање и дезинфекцију возила.

3.      Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезификује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

4.      На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

5.      У угоститељском објекту у затвореном простору,  број госитију се ограничава на минимално 4 м2 корисне површине по госту. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост некористи заштитнумаску само док седи за столом. Ово заначи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. Гост је у обавези да користи заштитнумаску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

Радно време угоститељских објеката је до 23,00 часова.

6.      У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2 м2, површине баште по госту.

–          Укоолико постоји могућност да се башта овореног типа порошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећавања капацитета /број столова и столица), уколико се на овај начин смањује  епидемиолоки ризик по госте, под условом да се не омета слободан приолаз пешака и не угрожава  безбедност кретања.

–          Гост не користи заштитнумаску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл., гост је у обавези да користи заштитну маску.

–          После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати.

–          За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

–          Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински.

7.      Број корисника отворених базена се ограничава на 4 м2 водене и површине за лежаљке по кориснику, уз опбавезно држање дистанце од 2 м.

8.      Препоручује се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника, или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.

9.      У парковима, на дечијим игралиштима и спортским отвореним теренима обавеза је држђања физичке дистанце од 2 м , осим уколико бораве са лицима из породичног или заједничког домаћинства. Апелујемо на омладину да се приликом дружења на отвореном уздржњ од држења у већим групама. У сваком случају, учесници су обавезни да дрђже минималну међ+усобну дистанцу од 2 м.

10.  У образовним установама (предшколским и школским) одложити све скупоиве и свечаности, а пријемне и друге испита, као и уписне поступке организовати уз примену свих мера заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

11.  Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се посебно препоручује да уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено  не доводе у предшколску установу.

12.  Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

13.  У верским објектима и приликом обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

14.  Дезинфекцију заједничких просторија, примењивати најмнање једном дневно у стамбеним зградама.

15.  Да ЈКП „Обнова“ Медвеђа, једном дневно врши прање улица и јавних површина, примењујући адекватно дезинфекционо средство.

16.  Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан  начин са акцентом на едукацији.

17.  О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварањеобјекта на период од седам дана уколико се ради о угоститељсдком, продајном или другом напред наведеном објекту.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈА

 

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      Др Небојша Арсић

 

V. Stevanović
Počeo davne 1995. u radiju "Caričin Grad" Lebane kao reporter, kasnije kao radio komentator u RTV "Belami" Niš . Prva pisana medijska kuća su Niške "Narodne novine" i časopis "Ribolovac". Radio za Radio Niš i TV Leskovac. Stalni dopisnik "Sportskog Žurnala" i glavni urednik Sportskog portala "Jugsport.net".
https://jugsport.net