sportski portal južne Srbije

Leskovčani uspešniji u lakšim kategorijama

Na 11.Međunarodnom Kupu u benču („online“), 15.06-25-06.2020.godine, gde je učestvovalo oko 55 takmičara iz Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije, Leskovčani su postigli zapažene rezultate. Organizator ovog prestižnog i veoma jakog takmičenja je predsednik Kluba  KSS "XL"-Leskovac, dr Predrag Milenović.   Naši takmičari, domaćini iz Leskovca, članovi  „XL“-kluba, postigli su sledeće rezultate;   1.mesto, Mihajlović Irena (ktg.do 52 kg, podigla 35 kg), Saša Todorović (ktg.do 66 kg, podigao 120 kg), Marko Stanković (ktg.Juniora do 66 kg, podigao 95 kg), Nikola Stojanovic (ktg.Juniora do 74 kg, podigao 95 kg), Žika Marković (ktg.Veterana M-2 do 83 kg, podigao 110 kg), Petar Stojanović (ktg.Juniora  do 83 kg, podigao 120 kg), Igor Petrović  (ktg. do 83 kg, podigao 135 kg), Kristijan Stanković (ktg. Subjuniora do 83 kg, podigao 105 kg), Miloš Ilić (ktg. Juniora do 93 kg, podigao 100 kg),  Jovan Pešić (ktg.Veterana M-2 do 120 kg, podigao 142,5 kg),     2.mesto , Sanja Stojanović (ktg.do 57 kg, podigla 35 kg), Anastasija Anđelković (ktg. Juniora do 72 kg, podigla 35 kg), Aleksandar Stojiljković (ktg. Juniora do 66 kg, podigao 60 kg), Petar Stanisavljević (ktg.Subjuniora do 74 kg, podigao 95 kg), Luka Dimitrijevic (ktg. Subjuniora do 83 kg, podigao 95 kg), Predrag Milenović (ktg.Veterana M-1 do 105 kg, podigao 140 kg),     3.mesto,  Andrija Milenović 15 god. (ktg.Subjuniora do 74 kg, podigao 65 kg), Miljan Blagojević (ktg.Subjuniora do 105 kg, podigao 85 kg),             11. (ONLINE) SERBIA OPEN CUP,  RAW BENCH 2020. APSOLUTNO  NAJJAČI takmičar Međunarodnog otvorenog  Kupa je MIRZA MURATOVIĆ ("Sarajevo", BOSNA I HERCEGOVINA) sa podignutih 240 kg. Pobednik je i u svojoj kategoriji do 140 kg. RELATIVNO  NAJJAČI takmičar Međunarodnog otvorenog  Kupa je Marijo Rukavina ("RUX"-Gospić HRVATSKA) sa podignutih 230 kg. Pobednik je i u svojoj kategoriji do 120 kg.   Najjači domaći takmičar i druga najveća podignuta težina na takmičenju je 232,5 kg. Ujedno je i pobednik u ktg.+140 kg, Mirko Belaćević, "Majevica", Bačka Palanka SRBIJA NAJJAČI JUNIOR -do 23 god. je Tomislav Britunjac, "Rux" - HRVATSKA inače juniorski pobednik i u open ktg. do 105 kg sa rezultatom od 205 kg. NAJJAČA ŽENA na takmičenju je Tatiana Magulova (Slovačka) sa rezultatom od  95 kg, ujedno je pobednica i u svojoj kategoriji do 72 kg.   Najjača domaća takmičarka i druga najveća podignuta težina na takmičenju u ženskoj konkurenciji, je 90 kg. Ujedno je i pobednica u ktg.do 84 kg, Maja Marinović,"Exe Gym"-Novi Sad,  SRBIJA   Najjača juniorka do 23 god. je Bogdana Popović, sa rezultatom od 70 kg, "Sport trend"-Banja Luka,  Bosna i Hercegovina. Ujedno je pobednica i u ktg.+ 84 kg NAJJAČI  SUBJUNIOR -do18 god. je Đorđe Mitrović (“Urban Gym”- Šabac, Srbija) sa podignutih 120 kg. Najjači veteran, M-1 preko 40 god. je Lazar Zaharie (S.Makedonija), podigao 195 kg.   Najjači veteran, M-2 preko 50 god. je Suzić Branko (Slovenija), podigao 190 kg.   Najjači veteran, M-3 preko 60 god. je Zoran Ećim (Srbija), podigao 175 kg. PO KATEGORIJAMA, pobednici/e su sledeći: U ŽENSKOJ konkurenciji: Ktg do 52 kg –  Irena Mihajlović (XL-2, Dubočica Leskovac, Srbija) 35 kg, Ktg do 57kg –   Sanja Mirković (PLK “Konzulat”-Niš, Srbija) 50 kg, Ktg do 63 kg – Marija Polomac (“Polomac 3MP”- G.Milanovac, Srbija) 60 kg, M1 Ktg do 72 kg – Tatiana Magulova (Slovačka) 95 kg, Ktg do 84 kg – Maja Marinović  ("Exe Gym"-Novi Sad, Srbija) 90 kg, Ktg + 84 kg –  Bogdana Popovic ("Sport trend"-B. Luka Bosna i Hercegovina) 70 kg, U MUŠKOJ konkurenciji pobednici po kategorijama: Ktg do 66 kg – Saša Todorović (“XL”- Leskovac, Srbija) 120 kg Ktg do 74 kg – Boshko Stamenkovski (S.Makedonija) 135 kg Ktg do 83 kg – Igor Petrović (XL-2 Leskovac, Srbija) 135 kg Ktg do 93 kg –Bojan Stanivuković (“Fitness Original” Budva, CRNA GORA) 175 kg, Ktg do 105 kg –Tomislav Bitunjac ("Rux" – HRVATSKA) 205 kg, Ktg do 120 kg – Marijo Rukavina  ("Rux" – HRVATSKA) 230 kg, Ktg do 140 kg –Mirza Muratović(KDT "Sarajevo"BOSNA I HERCEGOVINA)240 kg Ktg +140 kg –Mirko Belaćević ("Majevica", Bačka Palanka SRBIJA) 232,5 kg “Zbog  aktuelne situacije s pandemijom COVID-19, sva sportska takmičenja tokom proleća su ukinuta. Ne samo što su takmičenja prestala, nego su bili onemogućeni i redovni treninzi sportista, naročito onih koji treniraju u zatvorenim prostorima, teretanama i raznim centrima. Otvaranjem teretana, krenule su lagano i pripreme dizača, te se javila želja da se neka jača takmičenja ipak održe. S obzirom da su neke restrikcije još uvijek na snazi standardni oblik takmičenja nije moguće održati. Zato se javila ideja o održavanju online (na daljinu) takmičenja. Moderna internetska tehnologija omogućava i poslovne sastanke na daljinu pa što ne bi bilo moguće organizirati takmičenje u bench pressu. Odlučili  smo da se ove godine takmičenje održi uprkos svemu, ali to isključivo kao online verzija. Pre samog takmičenja određene su propozicije ove posebne vrste turnira, te su određene sudije iz raznih zemalja budući da se radi o međunarodnom karakteru takmičenja. Sportisti su neposredno pre dizanja snimili svoje merenje, dokazali da je vaga ispravna merenjem ploča tegova. Nakon merenja snimili bi svoje dizanje, uz prikaz težine koja je stavljena na šipku, zatim  bi snimak slali sudijskoj komisiji na ocenu i priznavanje (FB-“dogođaj”). Takmičenje je bilo otvoreno 10 dana, od 15. juna do 25. juna”.