JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Košarkaški teren dobija gumiranu podlogu

Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav osiguranje“sa sedištem u  Beogradu, zaključilo je Ugovor o donatorstvu sa OpštinomMedveđau cilju finansijske podrške zapostavljanje sportske obloge i opremanje košarkaškog terena na teritoriji OpštineMedveđa.

Donator„Triglav osiguranje“ će u tu svrhu donirati Primaocu, odnosno opštini Medveđa bruto iznos od1.943.256,00 dinara. Radovi na postavljanju gumirane podloge i zameni koševa na košarkaškom terenu u dvorištu srednje škole „Nikola Tesla“ biće završeni u toku ove godine.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print