JugSport.net

sportski portal južne Srbije

IVANU BOGDANOVIĆU TREĆI MANDAT ZAREDOM

Lebane: Posle prve Skupštine dva dana kasnije održana je i druga

izborna Skupština u holu Doma Klulture u Lebanu koju je sazvao predsednik Skuptine opštine Lebane Boban Pejić sa sledećim dnevnim redom.

1.Predlog odluke o konstantovanju predstanka mandata odbornika

2.Donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Lebane

3.Izbor zamenkia predsednika Skupštine opštine Lebane

4.Postavljanje zamenika sekretara Skupštine opštine Lebane

5.Izbor izvršnih organa opštine Lebane (predsednika opštine Lebane zamenika predsednika opštine Lebane, i članova opštinskog veća.).

6.Donošenje odluke o konstantovanju predstanaka mandata odbornika.

7.Odbornička pitanja

Najpre se obratio se obratio predsednik Skuprine opštine Lebane Boban Pejić koji je i ujedno otvorio sednicu Skupštine rečima: Dame i gospodo uvaženi odbornici predsedniče privremenih organa,načelnice opštinske uprave, poštovani medije, građani opštine Lebane, dobar dan i dobro došli na drugu Sednicu Skupštine opštine Lebane. Molim opštinsku službu da utvrdi kvorum prisutnih odbornika i to: Ivan Bogdanović, Goran Lazarević, Goran Jović, Jelena Anđelković, Filip Trajković Sunčica Smiljković Dragan Stošić, Jovan Jović, Svetislav Pavlović,

Dragan Stanković, Olivera Pantović,Boban Pejić, Sandra Mitrović, Lazar Cakić, Sveztislav Pavlović , Olivera Pantović, Snežana Stanković, Darko Stanković, Bojan Marjanović, Miloš Pešić, Stana Mladenović, Dejan Kostić, Jugoslav Trajković, Katarina Veselinović, Goran Janjić, Goran Mihajlović, Igor Stefanović.

Prisutno 23 odbrornika bez odbornika SPS koji nisu bili prisutni. Iz hitnog slučaja zbog nesmetanog funkcionisanja svih organa Skupština je sazvana da izabere zamenika predsednika Skuptine, zamenika sekretara Skuoptine opštine i izvršnih organa predsednika opštine Lebane, zamenika predsednika opštine Lebane, i članove opštinskog veća. Usvojen je dnevni red sa trojicom uzdržanih, niko nije imao protiv, da bi mogali svi organi opštinske uprave da normalno funkcionišu.


Po prvoj tačci dnevnog reda prestanak mandata odbornika predsednik Skupštine Boban Pejić je rekao: Dragan Jović iz sela Cekavice izabran na listi Ivica Dačić- SPS dana 8.2. 2024 godine podneo je ostavku Skuprini opštine lebane u pismenoj ostavci. Overena kod javnog beležnika dana 8.2.2024 godine u 12,10 min. Što je i obrazložio Svetislav Pavlović za govornicom ono što je rekao predsednik Pejić, i predložio da Skuprina izglasa i potvrdi ostavku Dragana Jovića što je i potvrdila većinom glasova sa tri uzdržana.


Na sednici održanoj 8.2.2024 godine ostavke na mestu odbornika podnele su Tanja Živković iz Lebana i Nataša Stojanović iz Bošnjaca sa liste Aleksandar Vučić -Lebane nesme da stane. Komisija za administartivna pitanja mandata potvrdila je ostavku i umesto njih predložila takođe iz te stranke dva odbornika i to Jelena Anđelković profesor razredne nastave iz Lebana i dr. Filip Trajković doktor opšte hirurgije. Odbornici su većinom glasanja dodelili mandat ovoj dvojici odbornika koji su i položili zakletvu.


Treća tačka dnevnog reda izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Lebane. Odbornici su svoj deo posla uradili za koga su potpisala 19 odbornika, a kandidat je dr. Goran Janjić ispred svoje izborne liste dr. Goran Janjić. Rođen je 25. 4 1965 godine u Lebanu.

Osnovnu i srednju školu završio je u Lebanu Medicinski fakultet završio u Nišu, radi kao internistički lekar u Domu Zdravlja u Lebanu, predsednik je Udruženje lovaca Jablanica u Lebane od 2003 god. Članovi Komisije za utvrđivanje mandata su potvrdili ispravnost glasačkih listića i konstantovali da dr. Goran Janjić stiče sve uslove da se imenuje za zamenika predsednika Skupštine opštine Lebane. U Komisiji su bili Svetislav Pavlović, dr. Goran Mihajlović i Igor Stefanović utvrdili su da su 24 glasala za predlog dr. Gorana Janjića.

Nakon toga se i sam dr. Goran Janjić obratio prisutnima za govornicom rečima: Veliko mi je zadovoljstvo da Vam s eobratim sa mesta funkcije zamenkia predsednika Skupštine opštine Lebane, i da mi je izuzetno zadovoljstvo što je ovoliko odbornika glasalo za mene. Zahvalio bih se građanima opštine Lebane koji su nam na izborima dali glas u Lebanu.

Saradnja između moje stranke i vodeće stranke Aleksandar Vučić- Lebane nesme da stane je na visokom nivou, želim da tako i ostane i da u ovom sledećem mandatu bude isto tako kao što je bilo u predhodnom. Nadam se da ćemo raditi još bolje, još jače i da ćemo više biti orjentisani, i da ćemo mnoge projetke sprovesti u delo. Još jednom hvala i idemo napred završio je dr. Goran Janjić.


Po četvrtoj dnevnoj tačci Boban Pejić je za zamenika sekretara Skupštine opštine Lebane predložio Ivana Spasića iz Cekavice. Rođen je1981 godine u Lebanu, osnovnu školu završio je u Bošnjacu, gimnaziju je završio u Lebanu a diplomirao je na Pravnom fakultetu U Kragujevcu, radio je u Dečijem vrtiću , oženjen je i otac je jednog deteta. Potom je Pejić stavio na glasanje za su bili 22 odbornika a 2 su bila uzdržana.


Po petoj tačci dnevnog reda diskusiju je otvorio predsednik Skupštine Boban Pejić koji je rekao: Po članovima statuta lokane samouprave o lokalnoj samoupravi predlog je za Ivana Bogdanovića odbornika Skupštine opštine Lebane sa izborne liste Aleksandar Vučić- Lebane nesme da stane. Rođen je 1984 u Leskovcu, osnovnu školu završio u Lebanu Ekonomsku školu u Medveđi, a zatim diplomirao n afakultetu za Menandzment u Novom Sadu. 2012 prvi put je izabran za odbornika Skupšrine opštine Lebane,

a biran je na izborima 2016, 2020, kao i n anedavnom 2023 godine. U svojoj političkoj karijeri obavljao je dužnost potpredsednika Skupštine opštine, 2024 godine, izabran je za zamenika predsednika opštine Lebane, i tu funkciju j eobavljao do 2027 godine kada je po prvi put izabran za predsednika opštine Lebane. I od tada do danas s enalazi na toj funkciji. Predsednik je SNS u Lebanu, i član nadzornog odbora SNS. Oženjen je i otac dvoje dece.

Potom je Ivan Bogdanović izašao za govornicom i predložio ostale kandidate . Za zamenika predsednika opštine Lebane predložio je sa liste Aleksandar Vučić-Lebane nesme da stane Gorana Lazrevića iz Ćenovca, čestitam i dr. Goranu Janjiću na izboru i Ivanu Spasiću iz Cekavice. Predlažem i članove Opštinskog Veća i to:

Nebojšu Pejkovića iz Bošnjaca, Dragan Pavlović iz Pertata, Novicu Kocić iz Cekavice, Goran Cekić iz Lebana, Danilo Banković, iz Lebana, Goran Aleksić iz Togočevca i Miloš Stevanović iz Lebana. Komisija je utvrdila sve pravilnosti i predlog za predsednika, potpredsednika i članove Opštinskog Veća je jednoglano usvojen. Nakon tajnog glasanja prisutnih odbornika. Član komisije Svetislav

avlović je za govornicom pročitao da je za predsednika opštine izabran Ivan Bogdanović, za njegovog zamenika Goran Lazrević i članovi opštinskog veća. Na izabranim funkcijama predsednik Skupštine opštine Boban Pejić je svima četitao na izboru.

Potom se po drugi put za govornicom pojavio sada izabrani predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović koji je rekao: Hvala predsedniče Skupštine, hvala svim odbornicima koji ste mi dali mandat predsednika i u narednom periodu ispred strane Aleksandar Vuči- Lebane nesme da stane, zahvaljujem se građanima opštine Lebane koji su nam dali podršku našoj stranci, izabran sam u trećem mandatu i preuzeo jednu veliku odgovornost, i moj zamenik Goran Lazrević, iz moje stranke,

Po ovoj tačci dnevnog reda izglasan je predlog o predstanku funkcije privremenog organa opštine Lebane, što je i glasanjem potvrđeno većinom odbornika
Po ovoj taci dnevnog reda kostantovano je sa 22 glasa odbornika da mandat odbornika prestaje Ivanu Bogdanoviću pošto je izabran za predsednika opštine Lebane, takođe je prestao i mandat Goranu Lazareviću pošto je imenovan za zamenika predsednika opštine Lebane takođe većinom glasova, sa 22 za da se razreši dužnosti odbornika.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print