JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Savetodavna služba za građane Opštine Medveđa

Projekat „Savetodavna služba za građane opštine Medveđa“ koji je realizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, podržala je Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Republike Srbije, a sproveden preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština ( SKGO).

Danas je tim povodom održana konferencija za medije kako bi se predstavili rezultati projekta „Savetodavne službe za građane Opštine Medveđa“. Prisutnima se na samom početku obratio predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić.

„Od perioda potpisivanja Ugovora, sprovođenja pripremnih aktivnosti do realizacije projekta proteklo je 1,5 godina. Ciljprojekta je bolja informisanost i pružanje pravne pomoći marginalizovanim grupamakako bi im se pomoglo u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava.Realizacijom projekta „Savetodavna služba za građane opštine Medveđa“ nastojimo da na što bolji i što jednostavniji način pružimo pomoć pripadnicima ugroženih grupa, nacionalnim manjinama (Albancima, Romima i drugima) s obzirom da je opština Medveđa multietnička sredina, nezaposlenima, samohranim roditeljima i osobama sa invaliditetom u ostvarivanju njihovih zakonom zagarantovanih prava. Za kraj se zahvalio Centru za socijalni rad i Crvenom krstu zbog podrške prilikom pripreme projekta“- istakao je predsednik Arsić.

Nakon uvodnog obraćanja, nešto više o samoj realizaciji projekta u prethodnih godinu dana i rezultatima rada rekao je diplomirani pravnik,Stefan Stošić, kao lice koje je pružalo pravnu pomoć tokom trajanja projekta.

„Specifičnost ovog projekta je u tome da se besplatna pravna pomoć pored Medveđe pružala i na terenu, po mesnim kancelarijama kako bi smo lakše dopreli do svih građana kojima je pomoć potrebna, s obzirom na veliku razuđenost terena opštine Medveđa.Besplatna pravna pomoć se pružala u mesnim zajednicamaLece, Tulare, Sijarinska Banja i Ravna Banja i to po dva radna dana u toku meseca u svakoj mesnoj kancelariji.Cilj projekta je obezbediti jednaku pravnu pomoć za sve nacionalne grupe.Svaki pojedinac ima pravo da bude tretiran kao i svaki drugi građanin bez obzira na njegovu nacionalnu,rodnu,starosnu, religijsku ili drugu pripadnost.S obzirom da je pravna pomoć građanima svakodnevno potrebna, nastojili smo da pružimo pomoć građanima u vidu sastavljanja podnesaka, pružanja opšte pravne informacije, popunjavanju formulara i pružanju pravnih saveta“- reči su pravnika, Stefana Stošića.

Da su usluge koje se pružaju realizacijom ovog projekta potrebne građanima opštine Medveđa govori podatak da se u periodu od 01.10.2019. godine pa do 01.12.2020. godine,„Savetodavnoj službi“ obratilo 406 građana sa zahtevom za pružanje besplatne pravne podrške.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print