JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Radili pod teškim uslovima, ali domaćinski poslovali

Radili pod teškim uslovima, ali domaćinski poslovali

Na redovnoj Skupštini Sportskog saveza Prokuplja usvojen je izveštaj rada za 2016. godinu i konstatovano da se radilo u teškim uslovima, ali po zakonu te da su se ovaj savez i njegove članice domaćinski odnosile prema poslu i novcu.

Na sednici koju je vodio predsednik Saveza Drgan MIlićević, jednoglasno je usvojen finanasijski izveštaj u kome stoji da su članice raspolagale sa budžetom od  11.483.652,33, od čega je utrošeno 11.349.524,40 dinara, a iz čega, kako je rečeno, proizilazi zaključak da se domaćinski poslovalo.

Radi se na tome da se klubovi po sportskim granama spoje kako  bi se kvalitet povećao i Prokuplju vratio sportski ugled koji je imao, na primer, sa boksom, rukometom i fudbalom.

“Raduje me ovaj rad  skupštine koji je ogledalo našeg domaćinskog rada u SSOP i trudićemo se da i ubuduće  radimo tako kako bismo doprineli što boljem razvoju sporta u našem gradu. Poteškoća ima u svakmom pa i u ovom našem radu ali sve smo to prevazišli i prevazilazićemo marljivm radom svih članova Saveza”, kazao je predsednik Milićević.

Na dnevnom redu bilo je devet tačaka. Između ostalog, konstatovano je učešće na Petom Međunarodnom sajmu sporta, da je održan seminar za sekretare i trenere sportskih klubova i saveza. Takođe, vršena je prezentacije sportske opreme ASSICS, MUP-a i PU – Prokuplje o primeni Zakona o sprečavanju nasilja na sportskim terenima,  dodeljena je tradicopnalna nagrada Sportiste grada Prokuplja, a održane su i akcije “Zalet za Rio“ i MOVE WEEK – nedelja fizičke aktivnosti. Pobrojane su i sve školske sportske aktivnosti u gradu.

Deo poteškoća u radu proizilazi iz činjenice da često dolazi do mimoilaženja između Saveza i Službe za sport pri lokalnoj samoupravi.

Posebno je naglašeno da je Nadzorni odbor utvrdio da nije bilo nepravilnosti u finansijskom poslovanju SSOP za 2016. godinu

Razmatani su i zahtevi za prijem  novih čalnova u  SSOP FK Spartaka iz Gornje Trnave, Tekondo kluba Hisar i Ženksog odbojkaškog kluba „Topličanin -2002“ i doneta odluka da ti klubovi dostave godišnje izveštaje o svom radu, po odluci i zakonu SS-Srbije kako bi mogli da budu primlejni u člansto.

Prema Zakonu o sportu usaglašen je novi  Statut,  sa kojim je delegate opširnije upoznao Dejan Stojanović, pravno lice ispred SSOP, uz napomenu da su svi klubovi dužni da usaglase statute kako bi izbegli velike kazne, pa i gašenje.

Pod tačkom razno prihvaćen je predlog trenera Gimnastičkog kluba Topličanin i člana  Skupštine Predraga Mladenovića da se za trenere nadoknada za uloženi trud i rad u klubovima, koji  rade sa licencom, poveća sa 12.000  na 18-20.000 dinara . Predlog će biti dostavljen na razmatranje lokalnoj samoupravi.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print