JugSport.net

sportski portal južne Srbije

OPŠTINI MEDVEĐA MINIBUS OD MINISTARSTVA ZA BRIGU O SELU

Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije Ministarstvo za brigu o selu dodelilo je Opštini Medveđa bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara koja su namenjena za kupovinu minibuseva sa ukupno dvadeset i jednim putničkim sedištem. Cilj kupovine minibusa je unapređenje uslova života i rada na selu.

Predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić naglasio je da će se realizacijom projekta olakšati komunikacija stanovništva iz seoskih sredina sa opštinskim sedištem, a sve u cilju omogućavanja kvalitetnijeg života stanovnika u ruralnim sredinama.

 

Opština Medveđa inače ima odličnu saradnju sa Ministarstvom za brigu o selu, kao i sa ostalim ministarstvima i trudi se da u skladu sa svojim mogućnostima i mogućnostima domaćih i stranih donatora maksimalno olakša život građana iz ovog područja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print