JugSport.net

24. april 2024.
sportski portal južne Srbije

Opština Medveđa ulazi u sistem savremene Digitalizacije

Medveđa: Pošto je opština Medveđa konkurisala  na Javnom pozivu Minstarstva državne uprave  i lokane samouprave  sa projektom  za pružanje finansiske, tehničke, i druge pomoći  u cilju bržeg i kvaitetnijeg  uvođenja E- uprave  i savremenih inforacionih  tehnologioja  radi unapređenja i modernizacije  rada organa  jedinice lokalne samourave , kao i tehničkih  uslova za elektronsko povezivanje  sa državnim i drugim organima  i organizacijama.

Uredbom o izmeni opštih prihoda i priznanja rashoda  i izdataka budzeta  Repubilke Srbije  za 2020 godinu večina projekata  i opredeljenih sredstava  svim gradovima i opštinama su umanjeni, radi otklanjanja štetnih posledica usled bolseti COVID-19 izavane virusom SARS-COV-2.

Potpisivanju Aneksa Ugovora ispred lokalne samouprave  opštine Medveđa obavio je predsednik opštine dr Nebojša Arsić.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print