JugSport.net

sportski portal južne Srbije

ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA OPŠTINE LEBANE

Lebane: U holu doma kulture u Lebanu održana je redovna Skupština opštine Lebane. Na dnevnom redu su bile 25 tačke koje su uspešno usvojene od strane 20 prisutnih delegata Skupštine.

Po prvoj tačci dnevnog reda za zamenika predsednika skupštine izavran je dipolomirani pravnik Nikola Cvetković jednoglasdnom odlukom odbornika.

Po  drugoj tačci dnevnog reda pročitan je predlog Odluke o dodeli osmonovembarske nagrade i priznanja za 2021 godinu.

Takođe je prihvaćen predlog o izmeni i dopuni odluke o budjetu opštine Lebane u 2021  godini. Potom po po šestoj dnevnoj tačci usvojen je predlog Rešanjao imenovanju Opštinske izborne konisije opštine Lebane u stalnom sastavu, kao i o Drugostepene izborne komisijie

Donešena je odluka i o plnu detaljne regulacije rekreativnog parka „Čukljenik. Takođe je usvojen plan detaljne regulacije PPOV Ćenovac.

Desetoj dačci dnevnog reda  usvojen je predlog Odluka o pokretanju postupka kod Republičke direkcije za imovinu Repubike Srbije.

Takođe je dat i usvojen predlopg o određivanju zona na teritoriji opštine Lebane, kao  i uvođenje kojeficijenata za svaku zonu na treritoriji opštine Lebane. Takođe je usvojen i predlog odkuke o visini stopa poreza na imovinu.

Takođe je usvojen predlog o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine lebane.

Odluka o  o načinu kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih ulsuga.

PO 17 tačci dnevnog dreda  usvojen je predlog o davanju saglasnosti na prenos prava   na pokretnim stvarima sa JKP „Imovina“      u likvidaciji na JKP „Komunalac“   – Lebane.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu  finaansiskog plana koji je sastavni deo programa poslovanja JKP „Veterinsrska stanica“  Lebane.

Predlog Rešenja o imenovanju direktora JK Lebane za direktora je imenovan Zlatko Nedeljković, dok na mestu direktora bilbioteke „Branko Radićević imenovana takođe   ponovo ko i Nedeljković ponovo Tatjana Petrović.

Popredlogu rešenjea o razrešenju i im neovanju članova Upravnog odbora Centra  za socijlčani rad je obrazložio diirektor  Dragan Cvetković. . Razrešava se  dužnosti po sopstvenom zahtevu Grozdana Pavlović , dok se umesto  nje imenuje Nikola  Cvetković .

Predlog o rešenja o razrešenju i imneovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Lebanu podneo je izveštaj direktor Mile Raakić. Razlog  je taj što su njihova deca završila školovanje u ovoj obrazovnoj ustanovi, kao što je slućaj i u još jednoj školskoj ustanovi.. Reč je o Draganu Joviću iz Bošnjaca i Miodragu Petroviću iz Lebana, dok su umesto njih imneovani Zorica Mihjalović i Aleksandra Sućević

.

Predglog Rešenja o razrešenju i imenovanju člnaova Školskog odbora         STŠ „Vožd Karađorđe“   iz Lebana . Dužnosti su razrešeni Ana Pejanović Ogor Anđelković a imenovani su Miroslav Marjanović i Slađana Đorđević

Naredna  sednica svečanog karaktera povodom dana opštine Lebane zakazao je predsednik mSkupštine opštine lebane Boban Pejić za 8 novembar kada je i opštinska slava. Tadać ebiti i presečen lavski kolač.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print