JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Održan sastanak sa sportskim udruženjima

Na osnovu Zaključka Kriznog štaba za suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 vezane za preporuke o održanju sportskih treninga i takmičenja u zatvorenom prostoru, danas je održan sastanak u kabinetu predsednika opštine Medveđa sa predsednikom Sportskog saveza, direktorom srednje škole i predstavnicima sportskih klubova registrovanih na teritoriji opštine Medveđa.

Nebojša Arsić je upoznao prisutne na sastanku sa dopisom Kriznog štaba Vlade RS sa donešenim preporukama i merama kojih se moraju pridržavati svi sportski činioci, a posebno vezano za korišćenje sportskog objekta u Medveđi, odnosno sportske hale kojom rukovodi Tehnička škola: „Nikola Tesla“.

Kroz konstruktivan razgovor došlo se do zaključka da će buduće održavanje treninga, odnosno utakmica, biti uređeno kroz Pravilnik srednje tehničke škole, u terminima koje donese Sportski savez opštine Medveđa. Obaveza svih registrovanih sportskih klubova je da zaključe Ugovore sa TŠ “Nikola Tesla“ o naknadi korišćenja hale u određenim terminima, a vezane za troškove održavanja higijenskih mera i dezinfekcija sale i opreme nakon sportskih aktivnosti.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print