JugSport.net

24. april 2024.
sportski portal južne Srbije

Domaćinsko poslovanje čelnika FS RISa

U divnom ambijentu hotela „New City“ u Nišu održana je redovna četvrta Skupština FS RIS-a na kojoj su od 39 članova Skupštine bila prisutna 27, čime se stekao uslov za normalan rad i održavanje. Sednici su prisustvovali predsednik Novica Tončev koji je i vodio skupštinu i Generalni Sekretar Ivan Hadži Đorđević.

Posle prvih četiri tačaka dnevnog reda, koje su uobičajene na dnevnom redu, kao peta bila je Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu FS RIS i strukovnih organizacija za 2017. godinu koji je jednoglasno usvojen od strane delegata.

Na sledećoj tački dnevnog reda o Razmatranju i usvajanju godišnjeg plana rada FS RIS za 2018. predsednik Novica Tončev je rekao: „Budžet za 2018. godinu biće povećan plasmanom repenzentacije na Svetskom prvenstvu u Rusiji. U planu smo da kupimo lično naše prostorije za rad FS RIS-a u Nišu, koje će imati adekvatne uslove za rad koji su potrebni jednom ovako organizovanom savezu.“

„Sa ponosom mogu da istaknem da smo u 2017. godini, koja je za nama, poslovali vrlo uspešno. Od budžeta koji je iznosio, odnosno ostvareni prihod u 2017, godini, 22.731.298 dinara, rashod je 21.761.724 dinara. Višak prihoda nad rashodom je 969.774 dinara. Tako da u ovoj 2018. očekujem i veći budžet i veći višak.“

Takođe je od strane delegata jednoglasno prihvaćeno usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora FS RIS-a za 2017. godinu kao i jednoglasno usvajanje Izveštaja o matrijano-finasijskom poslovanju FS RIS za period 01.01-31.12.2017. godine, o čemu je predsednik Novica Tončev govorio.

Finansijski plan za 2018. godinu je ukupno 23.600.000, dok su rashodi predviđeni da budu 22.100.000 dinara.

Izabrani su preostala četiri člana Izvršnog Odbora FS RIS a to su: Dragan Đokić, Žarko Anđelković, Ivan Nikolić, Bojan Stojanović. Takođe je dat predlog da se za potpredsednike predlože, na razmatranje Izvršnom Odboru, sledeći članovi: Iz Jablaničkog okruga Dragan Stoiljković, iz Topličkog Miloš Vasiljević i Pomoravskog okruga Vladica Milinović. Predloženi potpredsednici su se obratili delegatima sa obećanjem da ukoliko budu izabrani da će se potruditi da svojim radom i angažovanjem doprinesu još boljem radu FS RIS-a.

Takođe je u svom izlaganju predsednik Novica Tončev rekao da je FS Srbije za Svetsko prvenstvo u Rusiji ove godine dobio 500 karata. Koliko će biti dodeljeno FS RIS-u članovi će biti naknadno obavešteni kao i oko uslova pod kojim će se putovati na Svetsko prvenstvo, kada igra naša repezentacija sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom u grupnom takmičenju.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print