JugSport.net

16. april 2024.
sportski portal južne Srbije

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA MEDVEĐA

Z A K LJ U Č A K

1.      Štab za vanredne situacije opštine Medveđa će preko Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije – Odeljenja za vanredne situacije Leskovac, za potrebe Doma zdravlja Medveđa, obezbedite jedan štabni šator od tri članka  – polja, radi privremenog sklanjanja COVID pacijenata u slučaju loših vremenskih uslova.

 

2.      Preko Odeljenja za vanredne siutacije Leskovac pokrenuti postupak za obezbeđenje štabnog šatora, prema Smernicama od VS 09/19 broj 217-17213/20 od 23.11.2020. godine.

 

3.      Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

4.      Zaključak dostaviti:

–          Domu zdravlja Medveđa,

–          Odeljenju za vanredne situacije Leskovac i

–          a/a.

 

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

 

KOMANDANT ŠTABA                                                                                                                     dr Nebojša Arsić

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print