РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА МЕДВЕЂА

З А К Љ У Ч А К

1.      Штаб за ванредне ситуације општине Медвеђа ће преко Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације Лесковац, за потребе Дома здравља Медвеђа, обезбедите један штабни шатор од три чланка  – поља, ради привременог склањања COVID пацијената у случају лоших временских услова.

 

2.      Преко Одељења за ванредне сиутације Лесковац покренути поступак за обезбеђење штабног шатора, према Смерницама од ВС 09/19 број 217-17213/20 од 23.11.2020. године.

 

3.      Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

4.      Закључак доставити:

–          Дому здравља Медвеђа,

–          Одељењу за ванредне ситуације Лесковац и

–          а/а.

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                                     др Небојша Арсић

 

V. Stevanović
Počeo davne 1995. u radiju "Caričin Grad" Lebane kao reporter, kasnije kao radio komentator u RTV "Belami" Niš . Prva pisana medijska kuća su Niške "Narodne novine" i časopis "Ribolovac". Radio za Radio Niš i TV Leskovac. Stalni dopisnik "Sportskog Žurnala" i glavni urednik Sportskog portala "Jugsport.net".
https://jugsport.net