JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Samovoljna lista delegata prema FS-RIS-a

Lebane: Pri  Fudbalskom savezu Jablaničkog okruga pored OFS Vlaotince, članica okruga je i Opštinski fudbalski savez Lebana, čiji je predsednik Dragan Miljković, koji je ujedno i član Upravnog odbora F.S-J.O.   Po propozicijama  F.S.S  OF-Lebane je bio dužan da u određenom roku, pre početka prvenstva dostavi listu svojih kandidata za delegate kao sportske radnike i instuktora za Međuopštisu i Jablaničkoj okružnoj  ligi, pri F.S-J.O, kao i kandidate za  delegate sportske radnike i instuktore  za Zona-jug i Srpskoj fudbalskoj ligi istok, kojie su pod nadležnosti FS-R.I.S. sa sedištem u Nišu.Nažalost lista je dostavljena bez znanja  pojedinih članova Upravnog odbora O.F.S Lebana.

Po nekim saznanjima autora ovog teksta Upravni odbor Opštinkosg fudbalskog saveza Lebana , po rečima rečima većine  članova Uprvanog odora, sa kojim je kontaktiraoa takav sastanak nije održan, niti ih je neko upoznao sa listom kadidata  za delegate koji će da predstavljaju OF-Lebane na listama pomenutih liga pri FS-JO i FS-RIS-a. Članovi Upravnog odbora OFS-Lebane  zatražiće objašnjenje na ovo pitanje od predsednika OFS Lebane gde se i sam predsednik Dragan Miljković nalazi na listi kandidata za delegata  Zone-jug, koji nažalost nije usvojen.

Dali će se jednom stati na put samovolji pojedinaca da od pojedine Opštinske fudbalske saveze prave svoju privatnost, ostaje da se vidi, po svoj prilici da toga bar u OFS-Lebane toga više neće biti. U prilog tome prilažemo listu kandidata,  koju smo dobili od službenih lica FS-RIS-a gde nažalost se nije niko našao od predloženih kandidata po nečijoj samovolji na listi delegata, koju je usvojio Izvršni odbor FS-RIS-a. Po svoj prilici ljudi koji vode FS –RIS-a su prepoznali  da  na njoj nema onih pravih sportskih radnika iz Lebana koji zaslužuju da se nađuz na lsiti, ili su veće nekoliko godina uspešni delegati-sportski radnici pri FS-RIS-a.

Inače u nezvaničnom ragovoru sa Generalnim sekretarom F.S.-J.O  Dušanom Petkovićem  rečeno nam je da je uvažen zahtev  OFS-Lebane I da su svi njohovi predloženi delegati za  lige FS-RIS ostali I prosleđeni Izvršnom ovrbru FS-RIS-a.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print