JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Potpisan ugovor sa izvođačem radova

Danas je u Kabinetu predsednika opštineMedveđa, potpisan Ugovor sa izvođačem radova kojiće izvršiti nabavku radova na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva, na teritoriji opštineMedveđa.

Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika opštine, Goran Ivanović, predsednik Skupštine Milan Stevanović i Slovenka Kocić, nadzorni organ opštinske uprave opštine Medveđa. Ugovor je potpisan sa preduzećem PTGP “SABA BELČA” DOO iz Preševa, kojeće biti angažovano za izvođenju radova na kapitalnom održavanju lokalnih i mahalskih puteva. Vrednost Ugovora iznosi 16.852.020,00 dinara sa uračunatim PDV-om.

Rok za završetak radovaje 50 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print