JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Naredbe “Obnovi” i Trgovinskim radnjama

Medveđa. Opštinski štab za vanredne situacije  u Meveđi na čelu sa Komadantom štaba dr. Nebojšom Arsićem  održao je sednicu na kojoj je doneo NAREDBE   i to SEJKP „OBNOVA“ i svim Trgovinskim radnjama  za vreme Uskršnjih praznika radno vreme  koje su dužni da poštuju od dana donošenja i stupanja na snagu.

NALAŽE SE : Trgovinskim  radnjama ne teritoriji  opštine Medveđa  da usklade svoje radno vreme  u svojim obejktima  za vreme trajanja vanrednog stanja  u periodu Uskršnjih praznika  na sledeći način:

SREDA 15.04. i ČETVRTAK 16.04, 2020 godine od 07 do 16 časova.

PETAK 17.04.2020 god: za građane starije od 70 godina da pruže usluge u svojim objekata u vremenu od 04 do 07 časova, a za ostale građane  od 08-16 časova.

SUBOTA 18.04, NEDELJA 19.04, PONEDELJAK 20.04 .2020 NERADNI DANI

Trgovac odnosno vlasnik lokala može  u skladu sa stavom 1 Naredbe da samostalno odredi  radno vreme  u navedenim vremenskim intervalima .

Broj potošača u maloprodajnim objektima može biti jedan na 10m2, uz poštovanje  optih mera  prevencije  i fizičke udaljenosti , a u skladu  sa propisanim  merama nadležnih organa.

NALAŽE SE: Oprinkoj upravi optine Medveđa , inspekcijskoj službi  da vrši kontole  sprovođenja  gore navedenih mera , i o tome izveštava  Štab za vanredne situacije  optine Medveđa.

Takođe NALAŽE SE SEJKP “OBONOVA“ iz Medveđe da dezinfekciju ulica i javnih površina  na teritoriji optine Medveđa vrši svakodnevno  i to u ranim jutanjim satima. Naredba stupa na snagu  danom donošenja.

Takoše doneta je i ODLUKA o izmeni NAREDBE sledeće sadržine:  U Stavu 2 Naredbe Optinkog štaba za varedne situacije  optine Medveđa 07.br. 217-12/2020-1 od 20 marta 2020 godine , iz tačke 8 dodaje  se nova tačka 9 koja glasi: PRMM „MILOJKOVIĆ“ iz Medveđe . U ostalom delu navedena Naredba ostaje na snazi.  Odluka stupa danom donošenja.

OPŠTINKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

KOMANDANT ŠTABA

Dr. Nebojša Arsić

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print