JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Gradski fudbal u Pirotu fukcioniše besprekorno

VLADICA SLOŽIO KOCKICE

Pirot: Kratak boravak u Pirotu iskoristili smo i da specijalno za naš portal razgovaramo sa prvim čovekom Gradskog fudbalkog saveza grada Pirota Vladicom Tošić, koji je od dolaska 2016 do danas napravio od ovog saveza jednu zdravu fudbalsku sredinu, koja fukcioniše besprekorno, kao nikad dosad, što govore u prilog i sami postignuti rezultati.

KAKO FUKCIONIŠETE KAO SAVEZ

Fudbalski savez grada Pirota iz godinu u godinu napreduje u svom radu i postojanju od 2016 kada smo preduzeli dužnost za vođenje fudbala u Pirotu i Pirostkom okrugu. Iz godinu u godinu uz pomoć grada Pirota trudimo se da omasovimo fudbalski sport u ovom vremenskom izazovu, kada je sve manje dece, koja se bave sportom. Nažalost takva konstatacija nam ne ide u priog dobrobit fudbala. Ali sa druge starene sa velikim entuzijazmom ljude koji vode fudbal i klubove u Pirtoskom okrugu da uspevamo plan koji smo zacrtali kada smo preduzeli da vodimo FSG Pirota ostavrujemo u potpunosti.

 

Imamo iza nas uspešnu sezonu , što se tiče rezultata fudbalskih klubova, ali i što se tiče infrasatukture. Takođe i samih programa kojih smo realizovali zajedno sa FS Pirotskog okruga. Ove 2019 godine je proslava 100 godine fudbala u Pirotu, proglašena je godinom fudbala. Imaćemo mnoge fudbalske aktivnosti, manifestacije u čast i slavu fudbala u Pirotu.Fudbal to zaslužuje kao i ljudi koji su godinama marljivo radili kako u klubovima tako i savezima. Samo da podsetim da FS grada Pirota ima 35 klubova , 3 kluba malog fudbala, ženski fudbalski klub, mini maksi ligu. Takođe imamo tradicuju dugu 62 godien Kup grada Pirota koji je brend našeg grada. Prepoznatljiv je i van Pirota, sa čime se ponosimo takvoj tadiciji. Takođe imamo i zabavnu školu fdubala. Kada sumiramo rezultate iz prošlu godinu gotovo svakodnevno smo imali različite aktivnosti. U svojim novim protorijama koje smo renovirali prošle godine, smo završili jedan veliki posao oko registracije, prelaska na jedan novi sistem registovanje fudbalera. U bazi imamo ok 3.000 fudbalera , sportskioh radnika, trenera, sudije, lekara. Ustvari svi oni koji su tu da vode brigu o unapređenju fudbala u napoj sredini.

OD NAREDNOG PRVENSTVA REORGANIZACIJA ZONA

Uvek FS grada Pirota, pre svega zahvaljujući razumevanju lokalne samouprave i svom radu i zalaganju uspeva da obezbedi klubovima kao nesmetan rad i napredovanje u viši stepen takmičenja.

U toj novoformiranoj Zoni. Istok obezbedili smo zahvaljujuči razumevanju ljude koji vode FS- RiS za ravoj fudbala u Pirotskom okrgu umesto sadašnjih tri imaćemo pet klubova zonskog stepena takmičenja. To je jedan dobar znak i pokazatelj da se kod nas u našem kako savezu tako i okrugu dobro radi. Nastavićemo tim trendom kako bismo fudbal podigli na još večem stepenu.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print