Vojna baza „Meka“ za seminare

Baza - Jug:  U organizaciji FS Pčinjskog okruga na Vojnoj  Bazi - Jug u Bujanovcu, odrađen je seminar službenih lica Pčinjskog okruga. Od 50 sudija, koji se nalaze na listi, Seminaru je prisustvovalo njih 35. Od delegata sa liste od 18, seminaru se odzavalo njih 16. Nažalost predsednik Tehničke Komsije Instruktor

Delegati Skupštine SSOS FS RIS-a traže Vanrednu Skupštinu ovog organa

Nezadovoljstva koja poslednje vreme potresaju Stručno Strukovnu Organizaciju Sudija Fudbalskog Saveze Regiona Istoče Srbije poprimaju epilog sve većeg nezadovoljstva na na rad predsednika Bojana Stojanovića. Većina njih su izrazili nezadovoljstvo zbog samovolje predsednika Bojana Stojanovića i istog trenutka su ekspresnom roku sakupli većinu potpisa članova Skupštine o sazivanju vanredne Skuptine SSOS