Vojna baza „Meka“ za seminare

Baza - Jug:  U organizaciji FS Pčinjskog okruga na Vojnoj  Bazi - Jug u Bujanovcu, odrađen je seminar službenih lica Pčinjskog okruga. Od 50 sudija, koji se nalaze na listi, Seminaru je prisustvovalo njih 35. Od delegata sa liste od 18, seminaru se odzavalo njih 16. Nažalost predsednik Tehničke Komsije Instruktor