JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Rad prodavnica i Kol centra u Medveđi

Medveđa Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Medveđa  održanoj 27.04. 2020 godine  donete su nekoliko odluka :

ODLUKA:

NALAŽE SE Trgovinskim radnjama na teritoriji optine Medveđa  da usklade radno vreme u vreme  trajanja  varednog stanja  u peirodu Prvomskih praznika na sledeći način:

1.ČETVRTAK 30.april  2020 god. U vremenu od 04- 07 časova  za  građane  starije od 70 godina  a od 08 do 17 za ostale građane.

PETAK 1 maj, SUBOTA 02 maj, NEDELJA 03.maj neradni dani.

2. Trgovac može   u skladu  sastavom1 Naredbe , da samovoljno odredi radno vreme  u navedenom vremenskom periodu.

3. Broj potrošača  u maloprodajnim objektima  može biti 1 potrošač na 10 metara kavrdatnih površine. Uz poštovanja  optih mera prevensija  i fizičke udaljenosti  a u skaldu  sa propisanim  merama nadležnih oragana.

4.NALAŽE SE Opštinskoj upravi optine Medveđa inspekcijskoj službi  da vrši kontolu sprovođenja gore navedenih mera i o tome izveštava Štab za varedne situacije opštine Medveđa.

ODLUKA

5. Kol –centar opštine Medveđa radeći za pomoć građana opštine Medveđa, koji se pruža  putem volontera, nejće raditi za vreme policijkog časa.

 

6. Sve gore navedene odluke stupaju na snagu danom donošenja

 

ŠTAB ZA VAREDNE SITUACIJE OPŠTINE MEDVEĐA

KOMANDANT

Dr. Nebojša Arsić

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print